E-SRC

Sisteme üye olan kurslarda kayıtlı adaylarımızın "bundan sonra kursiyer olarak anılacaktır" elektronik ortamda sınavlara çalışabildikleri bir platformdur. "e-src" kursiyerlerine ait kişisel bilgileri Gizlilik Politikası kapsamında hiç bir şekilde 3. kişi ve kurumlarla paylaşmayacağını taahhüt eder.

Kursiyerlerin kişisel veri teşkil edebilecek ve kayıtlı kurslar tarafından Portal’a girilen verileri “e-src” tarafından “Portal”ın fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmaktadır.

Bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle “e-src” sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Portal’dan sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kursiyer “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. Kursiyer  sisteme giriş yaptığı takdirde bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.